• Naše školenia sú profilované v oblasti tradičných a digitálnych médií.
  • Organizujeme kurzy kreslenia a maľovania, maliarske workshopy a plenéry.
  • Realizujeme kurzy a školenia v oblasti počítačových zručností a to s dôrazom na kreatívno-vizuálnu zložku obsahu.
  • Poskytujeme možnosť rozvoja hobby-umelcom, začiatočníkom, učiteľom výtvarnej výchovy a osobám, ktorí potrebujú rozšíriť svoje zručnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce a v komerčnej sfére.