• Vytvárame a realizujeme návrhy prezentačných materiálov v tlačenej aj elektronickej podobe.
  • Naše riešenia sú založené na jedinečnej grafike a podľa potreby dopľňané originálnymi ilustráciami alebo klipartmi vyhotovenými na mieru.
  • Navrhujeme logá, realizujeme logomanuály.
  • Vytvárame grafické návrhy webstránok.
  • Navrhujeme a tvoríme 2D a 3D grafiku podľa požiadaviek klienta.